Ruthi


Profili Lexo
  • Numri Rendor 8
  • Kapituj 4
  • Vargje 85
  • Gjuha Hebreje
  • Autori
  • Kategoria Librat Historike
  • Testamenti i Vjetër

Përmbajta e Librit Ruthi

Disa të dhëna mbi librin Ruthi.


Madhësia e Librit

Personazhet Biblike

Davidi Isai Ruthi Marta Juda

Vendet Biblike

Ai Betlehemi Elim Moab Tyre