1 i Samuelit


Profili Lexo
  • Numri Rendor 9
  • Kapituj 31
  • Vargje 810
  • Gjuha Hebreje
  • Autori
  • Kategoria Librat Historike
  • Testamenti i Vjetër

Përmbajta e Librit 1 i Samuelit

Disa të dhëna mbi librin 1 i Samuelit.