Referenca Biblike

Lexo Kapitulli i Rastit

Teksti Biblik

Kërko Vargu i Rastit

Fjalori Biblik

Kërko

Indeksi Biblik

Kërko

Kërkoni...shenjtërim, pa të cilin askush nuk ka për ta parë Perëndinë.

Vargu i Ditës - Hebrenjve 12:14